Fons Vitae Lyceum - Dag van Verhalen

Dag van Verhalen

Op de Dag van Verhalen luisteren we naar uiteenlopende verhalen en kijken we verder dan ons klaslokaal. In onze eigen stad zijn veel gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Doneer hier voor de voedselbank!

De Voedselbank Amsterdam heeft, in lijn met Voedselbanken Nederland, als belangrijkste doel: mensen van voedsel voorzien als ze dat – tijdelijk – niet op eigen kracht kunnen -. Wij doen dit door voedsel in te zamelen dat anders wordt weggegooid. Onze andere kernwaarden zijn dat wij alleen met vrijwilligers werken en dat wij neutraal en onafhankelijk zijn (‘burgers voor burgers’). Daarbij schenken wij ons voedsel zonder tegenprestatie en verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.