Voetbalbank

Balletje trappen voor de voedselbank

Zoals vele van jullie misschien wel weten komen door de alsmaar stijgende prijzen steeds meer Nederlanders onder de armoedegrens te leven. Om deze mensen een handje te helpen werd in 2002 de eerste voedselbank in ons land opgericht. Helaas is deze stichting nog erg hard nodig en dus werkt een groot aantal vrijwilligers vanuit 170 verschillende punten in Nederland om iedere week zo’n 38.000 huishoudens te voorzien van voeding. Maar dat is nog niet genoeg. Helaas gaat armoede gepaard met een hoop schaamte en dus zijn er ook nog vele die niet durven maar de hulp wel heel hard nodig hebben.  

Nu zijn wij, de studenten van Hogeschool Utrecht, gevraagd de Voedselbank te helpen. Het doel van deze samenwerking is om de Voedselbank op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij hulpbehoevende en tegelijkertijd geld in te zamelen. Om dit te bereiken organiseren wij in samenwerking met het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag op woensdag 31 mei voor de leerlingen een voetbaltoernooi! 

Wilt u deze toppertjes sponsoren en tegelijkertijd de voedselbank steunen? Doneer dan nu!

31/05/2023
20:41

Anoniem

Bekijk alle

De Voedselbank Amsterdam heeft, in lijn met Voedselbanken Nederland, als belangrijkste doel: mensen van voedsel voorzien als ze dat – tijdelijk – niet op eigen kracht kunnen -. Wij doen dit door voedsel in te zamelen dat anders wordt weggegooid. Onze andere kernwaarden zijn dat wij alleen met vrijwilligers werken en dat wij neutraal en onafhankelijk zijn (‘burgers voor burgers’). Daarbij schenken wij ons voedsel zonder tegenprestatie en verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.